KDP-2021 Kooperatív Doktori Program

KDP-2021 Kooperatív Doktori Program

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által a 2021/22-es tanévben ismét meghirdetésre került a “Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj”. A felhívásra sikeres pályázatot nyújtott be Incze Dániel PhD hallgató, aki a program keretén belül a Dr. Bata Zrt. laboratóriumában is folytatja kutató munkáját mikotoxin inaktiváló enzimek témában.

A Kooperatív Doktori Program (KDP célja), hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.

A Program azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen is végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

Incze Dániel doktori hallgató a 2021 -es tanévben nyerte el a Kooperatív Doktori Ösztöndíjat, aminek keretén belül a Dr. Bata Zrt -hez is felvételt nyert és vállalatunk lehetőséget biztosított a mikotoxin inaktiváló enzimek területén kutatómunkát végezni. A doktori tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzi, amely során a biokatalízis egyik nemzetközi szaktekintélye, Dr. Poppe László Professzor Úr vállalta a témavezetői feladatokat.

Nagy öröm és megerősítés volt Dániel és a Dr. Bata Zrt számára, hogy a 2021/22 -es tanév sikeres teljesítését követően meghosszabbítást nyert az ösztöndíj, és így a doktori képzés teljes idejére finanszírozást biztosít a Kooperatív Doktori Program a tanulmányaira.

A tanulmányai során a 2022/2023-as tanév 1. félévében, Dániel kollégánknak két szakmai konferencián is alkalma volt a kutatási témájában előadást tartani. 2022. szeptember 26 -án Budapesten tartott IV. Oláh György Konferencián és 2022 november 16-án az ausztriai Grazban tartott European Summit of Industrial Biotechnology (esib)/Pichia 2022 konferencián beszélt a Mikotoxin inaktiváló enzimek takarmány-adalékanyagként való alkalmazásáról.

vissza