2017-1.3.1-VKE-2017-00001

2017-1.3.1-VKE-2017-00001

Élelmezési célú sertések csökkentett antibiotikum használatú felnevelésére, a környezeti terhelés csökkentésére, valamint magasabb húsminőség elérését szolgáló takarmánykiegészítő gyógynövény-keltátok prototípusának kifejlesztésére irányuló kutatás

 • A kedvezményezett neve: Dr. Bata Zrt.
 • Konzorciumi tag: Szent István Egyetem

A projekt címe: Élelmezési célú sertések csökkentett antibiotikum használatú felnevelésére, a környezeti terhelés csökkentésére, valamint magasabb húsminőség elérését szolgáló takarmánykiegészítő gyógynövény-keltátok prototípusának kifejlesztésére irányuló kutatás

A szerződött támogatás összege: 909 289 422 Ft

 • DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére: 445 944 711 Ft
 • Szent István Egyetem részére: 463 344 711 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 61,81%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 12. 31.
Projekt azonosító száma: 2017-1.3.1-VKE-2017-00001


A projekt tartalmának bemutatása:

Napjainkban az emberi fogyasztásra szánt élelmiszer jelentős hányadát a hús adja, azon belül a sertéshús világszerte kiemelkedő arányú: 36 százalékos részesedésével a második helyet foglalja el közvetlenül a baromfi után a világ hústermelésében. Ugyanakkor az élelmiszergyártók és a fogyasztók is egyre inkább az antibiotikum-mentes húsokat részesítik előnyben, ami komoly kihívást jelent az állattartók számára, akik a szigorú előírások betartása végett alternatív megoldásokat keresnek. Egy kanadai-magyar biotechnológiai cég most az NKFI Alap segítségével, a Szent István Egyetemmel együttműködésben fejleszthet olyan természetes, gyógynövény alapú takarmánykiegészítőket, amelyekkel kevesebb antiobiotikummal is nevelhetők egészséges sertések. A Dr. Bata Zrt. több mint kilencszázmillió forintos támogatású projektjének célja olyan új, komplex takarmányadalék kifejlesztése és alkalmazása az állattartásban, amellyel úgy lehet biztosítani a sertések egyszerre egészséges és gazdaságos felnevelését, hogy hosszútávon mérsékelhető legyen az antibiotikumok használata, így azok a fogyasztóra, illetve a környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatása is.

A kutatási program munkafolyamatai a Dr. Bata Zrt. ócsai telephelyein és a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar öt intézetének bevonásával zajlanak: a projektben egyrészt gyógynövény kivonatok, probiotikumok és ún. nyomelem kelátok kombinációjának felhasználásával prototípus takarmányt állítanak elő. Másrészt újszerű mikotoxin bontó enzimek analitikáját dolgozzák ki és adaptálják, mellyel mikotoxinbontó enzimek rutinszerű szűrővizsgálata és előállítása válik lehetővé. A kifejlesztett termék nemzetközi piacra juttatását, valamint annak valamennyi további feltételét a Dr. Bata Zrt. már saját erőből állja. Tekintve, hogy a malacok leginkább antibiotikumokkal kezelt ödéma betegsége széles körben előfordul Európában, illetve a cég jelentős piacának számító Ázsia csendes-óceáni részén és Dél-Amerikában, a kifejlesztendő termék exportjában komoly gazdasági lehetőséget látnak: Brazíliában és Argentínában az értékesítés növekedése éves szinten 5-10 százalék is lehet.

1. mérföldkő (2017. novemberétől)

 • számos patogén illetve fakultatív patogén törzs izolációja vagy felélesztése történt meg
 • a kutatási folyamatban tesztelésre kerültek különböző gyógynövény extraktumok, gyógynövény extraktum-kelát komplexek és ezek kombinációja
 • meghatározásra kerültek a minimális gátló koncentrációk

Mivel a kifejleszteni kívánt prototípussal szemben elvárás a szelektív hatás, a laboratóriumi tesztekbe a normál mikroflóra alkotó mikroorganizmusok is bevonásra kerültek.

A pályázat első évében

 • három prototípus termék került előállításra laboratóriumi körülmények között
 • a prototípus termékek tesztelésre kerültek a választási malacokkal végzett kis létszámú etetési kísérlethez,
 • további három teszt termékek készültek a hízós kis létszámú etetési kísérlethez
 • megtörtént a kísérleti trágya minták kémiai-mikrobiológiai elemzése és
 • a szántóföldi és tenyészedényes vizsgálat is: kémiai, mikrobiológiai és ökotoxikológiai szempontok alapján.

2. mérföldkő (2019)

 • elindultak a félüzemi, üzemi gyártástechnológiai tesztek,
 • az extrakciós kondíciók, szárítási paraméterek, technológiai gyártósor optimalizálása 2018. nyara óta folyamatosan zajlanak - a projekt ezen szakaszában jóval nagyobb intenzitással.
 • a laboratóriumi szűrővizsgálatok lezárultak.
 • újabb kísérlet indult el kislétszámú választási malacoknál – az első évben végzett kis létszámú etetési kísérletek statisztikai kiértékelése alapján - három további laboratóriumi körülmények között előállított tesztanyaggal
 • tesztelésre került a nagy létszámú hízó kísérlethez a prototípus termék előállítása félüzemi körülmények között
 • a nagy létszámú hízókísérlet várható indulása 2019. szeptembere

A prototípus termék hatásmechanizmus vizsgálata 2019. augusztusában indult, eredményei 2019. decemberére prognosztizálhatóak.

3. mérföldkő (2020)

 • A félüzemi-, üzemi hatóanyag előállítás optimalizálása.
 • Extrakciós és formulázási tesztek és azok laboratóriumi aktivitás viszgálata.
 • S kislétszámú és nagyüzemi kísérletek eredményeinek összehasonlítása és értékelése.
 • A legjobbnak bizonyult hatóanyagú készítmény receptúrája rögzítésre került és a gyártósor technológia megvalósítása megkezdődött.
 • A SZIE takarmányetetési kísérleteket végzett malac (kis csoportos) és hízó (nagyüzemi) állapotú sertésekkel

Megállapítottuk, hogy a kísérleti kezelést kapott sertések tömeggyarapodása, széklet mikrobióta összetétele, és a hígtrágyák analitikai és ökotoxikológiai paraméterei sem térnek el szignifikánsan a kontrolltól. Összefoglalva elmondható, hogy a kontroll takarmányadalék (ZnO) kis csoportos és nagyüzemi körülmények között is kiváltható a prototípus takarmánykiegészítő termékkel hasonló termelési eredmények elérésére.

Sajtómegjelenés:

https://www.magro.hu/agrarhirek/kevesebb-antibiotikum-a-takarmanyban-kozel-1-milliardos-tamogatasbol-fejlesztett-takarmanykiegeszitoket-a-magyar-kanadai-ceg-es-a-szie/

4. mérföldkő (2021)

 • A prototípus termékkel metagenomikai vizsgálatot, részecskeméret eloszlást, porolóképességet és sűrűséget határoztunk meg
 • A rögzített receptúra alapján további üzemi technológiai teszteket végeztünk el, gyártósort telepítettünk, gyártósori beállításokat és optimalizálást végeztünk. A gyártósor teszteket kiszerelési és csomagolási tesztek követtek, valamint további stabilitási vizsgálatoknak vetettük alá a gyártott prototípus terméket
 • A MATE (korábban SZIE) elvégezte a begyűjtött székletminták metagenomikai elemzését
 • A prototípus termék további vizsgálatai (metagenomikai analízis, részecskeméret eloszlás, porolóképesség és sűrűségmérések) alátámasztották a termék majdani EU-s (EFSA) regisztrációját.

Záróbeszámoló

Modern és egészségtudatos állattartásra kínál megoldást a Dr. Bata Zrt. 
A Dr. Bata Zrt. olyan természetes, gyógynövény alapú takarmánykiegészítő fejlesztésén dolgozik, amellyel kevesebb antibiotikummal is nevelhetők egészséges sertések. A több éves kutatási projekt eredményeképpen előállított termék környezetkímélő módon képes hozzájárulni a sertések antibiotikum nélküli felneveléséhez, a termelési paraméterek visszaesése nélkül.

Az állattartók számára komoly kihívást jelent, hogy folyamatosan nő a kereslet az antibiotikum-mentes húsok iránt. A Dr. Bata Zrt. új, komplex takarmányadalékával úgy lehet biztosítani a sertések egészséges és gazdaságos felnevelését, hogy az antibiotikumok használata hosszútávon mérsékelhető legyen, csökkentve ezáltal azok fogyasztóra, illetve környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatását. 

A 2017 végén indult kutatási projekt kezdetén a cég három – három prototípus terméket állított elő és biztosította tesztelésre a választási malacokkal, illetve hízókkal végzett kis létszámú etetési kísérletekhez. Az első két évben a prototípus takarmánykiegészítőket tesztelték, monitorozták a malacok tenyésztési, élettani, valamint mikrobiológiai paramétereit. A legjobb eredményeket hozó hatóanyaggal ökotoxikológiai vizsgálatokat végeztek, ezek igazolták, hogy takarmánykiegészítőként való alkalmazása a környezetkímélés céljából, az állatok hozamfokozásának visszaesése nélkül lehetséges. Emellett megfelelő alternatívája lehet a jelenleg alkalmazott normál, cinkoxidos és antibiotikumos kezelésnek.

A nagyüzemi hízó kísérlet 2020-ban indult el, eredménye bíztató volt, a prototípus termék nagyüzemi körülmények között is képes volt a hízók termelési paramétereit szignifikánsan javítani. A termékre a Dr. Bata Zrt. gyártósort tervezett, majd sor került a legjobbnak bizonyult hatóanyagot tartalmazó készítmény receptúrájának rögzítésére és a gyártósor technológia megvalósítására.
A prototípus termék a projekt során kiépített gyártósorral előállítható, stabilitási vizsgálatai ígéretesek, az egyéb toxikológiai vizsgálatok és fizikai-kémiai paraméter elemzések alapján regisztrálható az Európai Unióban, így forgalomba hozható.

A kutatási program munkafolyamatai a Dr. Bata Zrt. ócsai telephelyein és a Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Kar öt intézetének bevonásával zajlottak. A kutatás-fejlesztés a Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17) program támogatásával valósult meg. A Dr. Bata Zrt. a kifejlesztett termék nemzetközi piacra juttatását, valamint annak valamennyi további feltételét saját erőből állja.

Dr. Bata Zrt. 

A kecskeméti székhelyű Dr. Bata Zrt.-t 1987-ben magyar vegyészmérnökök alapították fermentációs folyamatokban történő takarmányadalékok előállítására. Céljuk az állati termék előállításához kiegészítő anyagok kutatása, fejlesztése, gyártása és forgalmazása. A cég ócsai telephelyén K+F laboratóriummal és egy speciális kiegészítő gyártóüzemmel rendelkezik. A Dr. Bata Zrt. forgalmának nagyobb részét elsősorban ázsiai, dél-amerikai országok piacain való stabil jelenlét biztosítja, míg 25-30 százaléka az EU-n belüli értékesítésből származik. A Zrt. az első olyan magyar takarmányipari vállalat, amelyik Kínába regisztrációval rendelkezik.

Program neve: Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
Támogatási összeg: 909 289 422 Ft

 • DR. BATA Magyar-Kanadai Biotechnológiai Kutató Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére: 445 944 711 Ft
 • Szent István Egyetem részére: 463 344 711 Ft

Sajtómegjelenés:

https://www.agrarszektor.hu/allat/lealdozoban-az-antibiotikumoknak-kulonleges-takarmanyt-fejleszt-egy-magyar-ceg.31120.html?fbclid=IwAR13PABNlYw822RYTbrj3NXLco80aIPpBhg0khKggMKRmH3EQgMIyh_MF18

http://www.agrarbazis.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=4276:modern-es-egeszsegtudatos&catid=10&Itemid=114

vissza